Haarstudio Mon Ami

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt regelmatig ververst en aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ondanks de grote zorg en aandacht die Haarstudio Mon Ami aan het beheer van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig en/of onjuist is. Haarstudio Mon Ami kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden.
 
Als gebruiker kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website of aan de informatie op de websites waarnaar wordt gelinkt. Haarstudio Mon Ami behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.